Powerheart G5-AED/hjertestartertræner

G5 banner 3

Powerheart G5-AED/hjertestartertræner

Realistisk, praktisk erfaring med livredning er den bedste måde at forberede sig på. Powerheart G5-AED/hjertestartertræneren er designet til nøje at efterligne Powerheart G5-AED/hjertestarter for at give en effektiv praktisk træning. Træneren simulerer forskellige hjertearytmier og giver studerende mulighed for at anvende defibrilleringselektroder, øve brug af hjertestarteren og udføre HLR op en dukke. Den tydelige instruerende stemme og metronom guider brugeren gennem genoplivningsscenariet. Træningselektroderne til flergangsbrug giver instruktørerne mulighed for at yde træning i genoplivning af både voksne og børn.

Med Powerheart G5 hjertestartertræner kan instruktøren:

  • Vælge mellem tre forudprogrammerede genoplivningsscenarier
  • Simulere stødbare og ikke-stødbare genoplivningssituationer
  • Bruge HLR-enheden til at vurdere præstationen i henholdtil retningslinjerne for genoplivning fra 2010
  • Undervise brugerne i at give hjertemassage ved hjælp af en metronom
  • Bruge en trådløs fjernbetjening til at variere genoplivningsforholdene,mens deltagerne yder førstehjælp
  • Sætte træneren på pause midt i et scenarie for at understrege etvigtigt punkt og derefter fortsætte fra samme sted i simuleringen
  • Demonstrere automatisk og halvautomatisk drift af hjertestarteren.

G5 hjertestartertræner forsynes af tre C-batterier (træningsenhed) og to AAA-batterier (trådløs fjernbetjening).

Hver pakke med hjertestartertræner indeholder: (1) hjertestartertræner, (1) sæt træningselektroder til voksne med HLR-enhed,(1) trådløs fjernbetjening og (1) sprog-cd med brugerhåndbøger.

Trænerens mål (H x B x D): 32 cm x 24 cm x 8 cm (12,5" x 9,5" x 3")

  • XTRAED000A (1)