Få hjertestartere tester i det omfang køberen forventer…

G5 banner 5

Få hjertestartere tester i det omfang køberen forventer…

Mange købere af hjertestartere får oplyst, at hjertestarteren tester både batterier, elektroder og at softwaren altid virker. Men hvad er det egentlig man kan forvente - og hvor hyppigt tester hjertestarteren komponenterne…

For at sikre, at en hjertestarter altid er driftsklar, er det umådelig vigtigt, at der hyppigt foretages test /selvtest af hjertestarterens 3 kritiske komponenter:

  1. Selve hjertestarteren (software)
  2. Batteriet
  3. Elektroderne

Selve hjertestarteren (softwaretest)

Mange hjertestarter oplyser, at hjertestarteren selvtester - i nogle modeller skal køberen selv via en manuel handling igangsætte testen, i nogle modeller foretages testen automatisk.

Blandt hjertestartere der selvtester, er der dog meget stor forskel på hvor hyppigt hjertestarteren foretager testen - og det har stor betydning for driftssikkerheden om hjertestarteren selvtester dagligt, ugentligt eller måske blot hver 14. dag eller sjældnere.

Vore hjertestartere PowerHeart G3 og Powerheart G5 er forudindstillet til at lave en selvtest hver dag af softwaren i hjertestarteren. Man behøver dog ikke frygte, at hjertestarteren ikke kan benyttes i en redningssituation når selvtesten er i gang - da selvtesten vil blive afbrudt når låget åbnes - og hjertestarteren vil være klar til brug.

Test af batteriet

Batteriet en meget vigtig komponent i en hjertestarter - og de fleste leverandører nævner i deres salgsmateriale, at hjertestarteren løbende laver en batteritest. Udfordringen er dog, at de fleste hjertestartere:

  • Kun tester spændingen på batteriet når man iværksætter en manuel proces - alternativt en selvtest typisk hver 14. dag eller en gang om måneden…
  • Kun tester spændingen på batteriet - og IKKE hjertestarterens evne til at samle energien til et stød (=test af højspændingskredsløbet)

Og historiske analyser fra USA viser, at batteriet er en meget kritisk komponent i en hjertestarter - da det er estimeret, at ca. ¼ af alle dødsfald der skyldes en hjertestarter ikke virkede i en redningssituation skyldes batteriet.

Men PowerHeart G3/G5 hjertestartere har et noget anderledes testsystem end normen, da disse:

  • En gang dagligt tester at der er spænding på batteriet (samtidig med softwaretest)
  • En gang ugentligt selvtester, at den kan mobilisere 25% af maksimalkapacitet til stødafgivelse
  • En gang månedligt selvtester, at den kan mobilisere 100% af maksimalkapaciteten til stødafgivelse (som p.t. de eneste hjertestartere på markedet)

Elektroden

Elektroderne er ligeledes en meget vigtig komponent i en hjertestarter - og igen nævner de fleste leverandører i deres salgsmaterialer, at hjertestarteren løbende foretager en elektrodetest, udfordringen er dog, at det der testes, er elektroden er isat hjertestarteren - og ikke at elektroden virker.

Os bekendt er det kun 2 hjertestarter producenter der selvtester, at elektroden er isat hjertestarteren og samtidig tester at elektroden er funktionsduelig (virker) - PowerHeart G3 og G5 hjertestartere både tester tilstedeværelse og funktionsdueligeheden dagligt.

Og historiske analyser fra USA viser, at elektroden ligesom batteriet er en meget kritisk komponent i en hjertestarter - da det er estimeret, at ca. ¼ af alle dødsfald der skyldes en hjertestarter ikke virkede i en redningssituation skyldes elektroderne ikke var funktionsduelige.

2015-02-15 - Lennart Funch - Direktør