Udendørs placering af en hjertestarter

news

Udendørs placering af en hjertestarter stiller helt særlige krav til valg af hjertestarter model

Mange virksomheder, foreninger og institutioner har i dag erhvervet en hjertestarter, og en stor del af disse placeres udenfor - tilgængeligt for alle i nærområdet.

Da der er krav til de temperaturforhold en hjertestarter må opbevares i, er der i dag udviklet et stort udvalg af hjertestarterskabe - der alle har til formål at sikre, at hjertestarteren opbevares under korrekte temperaturforhold ved udendørs placering.

Placering af en hjertestarter i et udendørs skab, giver dog store udfordringer med hensyn til at sikre den enkelte hjertestarters fortsatte funktionsduelighed.

En hjertestarter må ikke opbevares i frost - ej hellere i for høje temperaturer. Årsagen hertil er, at hjertestarteren kan tage skade og vise sig at være uanvendelig i en redningssituation.

Dette stiller særlige formkrav til såvel valg af hjertestarter - som valg af tilhørende hjertestarterskab ved udendørs placering.

Hvordan vælger man et hjertestarterskab til udendørs placering?

Der sælges utallige typer af skabe til udendørs placering af en hjertestarter - men hvilket skab bør man investere i?

De fleste af disse skabe er forsynet med et varmelegeme og en ventilator. De dyrere skabe er tillige typisk isolerede og udarbejdet i metal/rustfri stål. Nogle af disse kan placeres i direkte sollys, uden at temperaturen overstiger den tilladte opbevaringstemperatur selv i meget varme sommertemperaturer.

Topmodellerne kan endvidere være forsynet med et kommunikationsmodul, som enten via mobil- eller internettet løbende rapporterer om temperaturen i skabet. Disse skabe vil automatisk fejlmelde såfremt temperaturen i skabet afviger fra det tilladte niveau.

De billigste skabe er typisk udarbejdet i plast og er ikke isolerede. Disse bør derfor aldrig placeres i direkte sollys, da temperaturen i de varme sommermåneder vil kunne overstige den tilladte opbevaringstemperatur for en hjertestarter.

Udfordringerne med varmeskabe er, at holdbarheden af varmelegeme og ventilator ikke er uendelig. Man bør derfor påregne, at såvel varmelegeme som ventilator skal udskiftes med års mellemrum - men hvordan opdager man, at varmelegeme og ventilator er ude af drift, såfremt man ikke har investeret i et skab med kommunikationsmodul?

Den eneste mulighed for at opdage ovennævnte afhænger af, om hjertestarteren er i stand til, at:

  1. fejlmelde såfremt den har været/er udsat for temperaturer der afviger fra det tilladte niveau.
  2. kontrollere at elektroder, batteri og software ikke har taget skade af at være udsat for temperaturer der er udenfor det tilladte niveau.

Det er dog lang fra alle hjertestartere, der kan registrere, at de har været udsat for for høje/lave temperaturer. Samtidig er kun ganske få hjertestartere i stand til at lave en test af, hvorvidt elektroderne har taget skade eller stadig er funktionelle efter at have været udsat for temperaturer uden for det tilladte niveau.

Hvilke krav bør man stille til en hjertestarter der placeres udendørs i et skab uden kommunikationsmodul?

Ved køb af et billigt skab uden kommunikationsmodul bør man være særdeles opmærksom på, hvilken hjertestarter der placeres i skabet, og vort klare råd er:

  1. Hjertestarteren skal fejlmelde såfremt den er/har været opbevaret i temperaturer uden for den tilladte skala.
  2. Hjertestarteren skal kunne teste at elektroderne stadig er funktionsdygtige.

Vi skal dog meddele, at hjertestartermodellerne PowerHeart G3 såvel som PowerHeart G5 fra Cardiac Science automatisk registrerer deres opbevaringstemperatur. Opbevares hjertestarteren i frost/alternativt for høje temperaturer - vil hjertestarteren fejlmelde og anmode om, at der foretages service.

Hjertestarteren vil under efterfølgende service teste elektrodernes funktionsduelighed - og herved måle hvorvidt de har taget skade af temperaturpåvirkningerne.

 

2015-02-26 - Lennart Funch - Direktør Heart2Start og RescueTekniq

media_6884_aivia.200_mw166[1].jpg