Førstehjælpskurser

jigsaw-puzzle

Førstehjælpskurser

Heart2Start tilbyder i samarbejde med Røde Kors førstehjælpskurser. Der er mulighed for at kurserne kan tilpasses den enkelte virksomheds-/organisations særlige risikoprofil. Røde Kors uddanner egne instruktører, og sikrer, at de internationale retningslinjer for undervisning i førstehjælp opfyldes til fulde.

Se brochuren om vort samarbejde til højre ved at klikke her.

En livsvigtig beslutning.327.png
DRK_Logo_DK_Vertikalt.jpg

Førstehjælpskursus: Hjertestop

Varighed: 4 timer
Maksimalt antal deltagere: 15 personer
Pris: 5.600,00 kr.

På dette kursus lærer kursisterne at:
- vurdere en anden persons bevidsthedstilstand, kontrollere åndedræt, skabe frie luftveje, lægge i stabilt sideleje m.m.
- genoplive ved brug af hjertemassage og kunstigt åndedræt samt hjertestarter

Læs mere
DRK_Logo_DK_Vertikalt.jpg

Førstehjælpskursus: Livstruende skader

Varighed: 7 timer
Maksimalt antal deltagere: 15 personer
Pris: 8.200,00 kr.

På dette kursus lærer kursisterne at:
- vurdere en persons bevidsthedstilstand, kontrollere åndedræt, skabe frie luftveje, lægge i stabilt sideleje m.m.
- genoplive ved brug af hjertemassage og kunstigt åndedræt samt hjertestarter
- yde førstehjælp med forgiftninger, el-ulykker, blødninger, forbrændinger, ætsninger m.m.
- yde førstehjælp ved større brud fx på ryg/nakke samt slag mod hovedet

Læs mere
DRK_Logo_DK_Vertikalt.jpg

Førstehjælpskursus: Børn

Kursusnr.: DRK-007

Maksimalt antal deltagere: 15 personer
Varighed: 4 timer

Moduler:
Genoplivning med hjertestarter/AED
Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader
Hyppigst forekommende børneulykker

Læs mere