Førstehjælpskursus: Livstruende skader

fact

Førstehjælpskursus: Livstruende skader

  • Varighed: 7 timer (to moduler)
  • Maksimalt antal deltagere: 15 personer
  • Pris: 8.200,00 kr.

Lær førstehjælp til de livstruende situationer

For hvert minut, der går fra en person falder om med hjertestop, til der gives førstehjælp, falder overlevelseschancerne med 10 %. Samtidig sker der hvert år en lang række andre alvorlige ulykker, hvor en hurtig førstehjælpsindsats er afgørende!

På dette 7-timers kursus lærer kursisterne at:

Modul 1: 4 timer
  • vurdere en persons bevidsthedstilstand, kontrollere åndedræt, skabe frie luftveje, lægge i stabilt sideleje m.m.
  • genoplive vedbrug af hjertemassage og kunstigt åndedræt samt AED/hjertestarter
Modul 2: 3 timer
  • yde førstehjælp ved forgiftninger, el-ulykker, blødninger, forbrændinger, ætsninger m.m.
  • yde førstehjælp ved større brud fx på ryg/nakke samt ved slag mod hovedet

Kurset designes unikt til din virksomhed

Undervisningen skræddersys til netop jeres branche og virksomhed. Øvelserne tilpasses i forhold til jeres medarbejdersammensætning, arbejdsforhold og den risikosituation, I befinder jer i på jeres arbejdsplads.

Ulykkesscenarier iscenesættes rundt om på jeres virksomhed, hvis der er mulighed for det. Dette gør undervisningen mere realistisk, og kursisterne får nemmere ved at leve sig ind i øvelserne, hvilket optimerer deres indlæring.

Kursuspartner: Røde Kors

Røde Kors har stor erfaring med at skræddersy kurser til både specifikke brancher og funktioner fx til bygge og anlæg, industri, transport, detail, landbrug, liberale erhverv, turisme, pædagoger, sundhedspersonale, kontorpersonale etc.

Efter endt kursus modtager deltagerne et godkendt førstehjælpsbevis.

 

Hør mere om mulighederne

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os eller Røde Kors på tlf. 35 25 92 00 / e-mail info@rodekors.dk

  • 20090917TB_DRK08.320.jpg
  • DRK_Logo_DK_Vertikalt.jpg